Här kan du läsa fler referenser. Klicka på respektive organisation.
Samverkansprojekt mellan Gällivare, Pajala och Jokkmokks kommuner

ReferensVåld mot nära- samverkansprojekt

”Projektet Våld Mot Nära – ett samverkansprojekt mellan socialtjänsterna i Gällivare, Pajala och Jokkmokk kommuner anlitade under 2016 EVRY Healthcares underkonsult Maria Jonsson på Crearo Utveckling AB, för att utveckla en webbaserad utbildning för personal inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Vi ville ha en samarbetspartner som var proffsig och enkel att jobba tillsammans med.

Webbutbildningen handlade om våld i nära relation, ett ämne som ibland är svårt och känsligt. Maria Jonsson löste detta på ett väldigt bra sätt. Den kunskap som vi ville förmedla till personalgrupperna genom webbutbildningen fick en kreativ, lättillgänglig och tydlig form. Projektet har varit mycket nöjda med resultatet och samarbetet.”

Elsa Lindholm-Blind
Jokkmokk kommun

Tieto Sweden AB

Tieto Sweden AB

Referens

“Många små leverantörer saknar IT-stöd för att hantera elektronisk handel enligt stora företags- och organisationskunders krav. När vi på Tieto Value Networks utvecklade en avancerad webapplikation för E-handel som stöd åt dessa leverantörer insåg vi att detta skulle resultera i en ökad arbetsbörda för vår supportavdelning, samtidigt ökar också kraven på bättre verksamhetskompetens inom hela vår organisation.

Vi beslutade att skapa ett utbildningsmaterial både för våra kunder och för vår egen organisation i formen av en e-learningsapplikation.  Sedan tidigare hade vi haft kontakt med Maria Jonsson och Crearo Utveckling AB och visste att företaget hade stort kunnande och lång erfarenhet av e-learning såväl som e-handel vilket gjorde valet enkelt.

Vi är mycket nöjda med den levererade e-learningapplikationen som utbildar våra kunder så att våra supportinsatser minimeras samtidigt som vår egen organisation på ett bättre sätt förstår kundernas verksamhet. Genom hela genomförandet, från analys till produktionssättning har Maria på ett entusiastiskt, idérikt och samtidigt bestämt sätt drivit arbetet framåt så att vi nu har en lösning som överträffar våra förväntningar.”

Jörgen Larsson,
Produktchef, Tieto Value Networks

Ulrika Sjödahl
Teknisk produktchef, Tieto Value Networks
www.tieto.se

eBuilder AB

eBuilder ABReferens

“Vi och våra kunder är mycket nöjda med de e-learning tjänster som Maria Jonsson på Crearo Utveckling på ett föredömligt sätt planerat och utfört till oss.

Tjänsterna har tillfört mervärde till våra slutanvändare, som på ett enkelt och logiskt sätt kunnat tillgodogöra sig information som besvarat frågeställningarna Hur, Var och på Vilket sätt. Våra kunders molntjänster bygger på decentraliserad tillgänglighet utifrån säkerhet & enkelhet.

E-learning tjänsterna har i många fall varit oumbärliga och guld värda för att stödja bred och massiv implementation hos många kunder & dess användare i samband med driftsättning men även för underhåll vid nyanställningar och som stöd för sällananvändare. För sälj-/marknad och supportorganisation hos oss, hos våra kunder och samarbetspartners har även e-learning tjänsterna tillfört mervärde i form av förståelse för process, roller och funktionalitet i gällande verksamhet.

E-learning tjänsterna besparar organisationen både resurser & tid för kommunikation och information, vilket i sin tur leder till kostnadseffektivisering och besparingar.

Maria har på föredömligt sätt med både god noggrannhet och kvalité satt sig in i kravbild med utgångspunkt på kundens syfte & ändamål samt genomfört både analys,tagit fram bästa och rekommenderande lösningsförslag samt utvecklat och levererat beslutade tjänster inom utsatt tid. Jag och eBuilder kan med varm hand rekommendera Maria Jonsson och Crearo Utveckling AB för leverans av e-learning tjänster som gör skillnad.”

Anna-Lena Dunker

Project & Service Manager
eBuilder Travel/Procurement and Finance
www.ebuilder.com

First Card

First CardReferens

(Uppdrag åt First Card är utförda via eBuilder AB)

“När du väljer att arbeta med Maria på Crearo Utveckling så får du engagerad och idérik hjälp med att skapa en e-Learning som är skräddarsydd för dina behov- därtill sker leveranserna i tid!”

Göran Knutsson
Nordea Bank
Processutvecklare/Kort
www.firstcard.se

Norrbottens Läns Landsting (NLL)

Norrbottens Läns LandstingReferens

“För att på ett enkelt, enhetligt och smidigt sätt utbilda alla våra chefer i vilket miljöarbete som bedrivs inom landstinget och vilket ansvar de har för detta, så valde vi att göra en webbutbildning i samarbete med Crearo Utveckling AB.

Det har varit tryggt att arbeta med Maria som är en van projektledare och en initierad processutvecklare som verkligen brinner för webutbildningar.

Med Marias hjälp kunde vi skapa tre målgruppsanpassade utbildningar till fyra olika divisioner inom vår verksamhet samt vår ledningsstab. Totalt kommer ca 500 chefer och annan utvald personal att gå dessa utbildningar inom miljöområdet, vilket hade varit en omöjlighet om vi hade valt lärarledd utbildning. Vi anser att produktionen av dessa utbildningar blev en stor kostnadsbesparing för oss och vi är mycket nöjda med slutresultatet.”

Bertil Frankkila
Miljöledare, NLL

Nina Myrestam
Miljösamordnare/ Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, NLL
www.nll.se

Kalix Tele24 AB

Kalix Tele24 ABReferens

“Vi började att prata om att ha utbildningar via e-learning för några år sedan, men lyckades inte hitta en partner som kunde matcha våra behov. När vi kom i kontakt med Crearo Utveckling och Maria kändes valet lätt; Maria är engagerad, kunnig och har många bra idéer om hur slutprodukten kan se ut och fungera. Att Crearo Utveckling dessutom finns nära rent geografiskt känns tryggt och smidigt.

Det vi ville ha hjälp med var att ta fram en språkutbildning via e-learning för att höja kompetensen inom det engelska språket hos våra telefonister. Crearo Utveckling stod för att bygga själva e-lerningutbildningen och förde oss samman med ytterligare en partner som hjälpte oss att ta fram själva materialet till utbildningen.

Nyttan som vi ser med att nu ha denna utbildning på plats i vår organisation är att alla våra medarbetare kan ta del av utbildningen i stort sett när som helst och hur många gånger som helst, alla får samma grund att stå på och dessutom är vi kostnadseffektiva i och med att det inte behövs en ”lärare” som håller utbildningen.

Vi är mycket nöjda med samarbetet och slutprodukten och kan varmt rekommendera Crearo Utveckling AB.”

Emma Kandelin
Utbildningsansvarig
www.kalixtele24.se

Italic AB

Italic ABReferens

“I samband med att Italic AB utvecklade ett web/app-baserat ärendehanteringssystem för kunds räkning så framkom önskemål om ett skräddarsytt utbildningsmaterial. Vi valde att utbildningsmaterialet skulle bestå av ett antal e-learning moduler som täckte alla delar av systemet. Italic valde i detta läge att anlita Crearo Utveckling AB, vi ansåg att de uppfyllde våra krav på en leverantör av skräddarsydda och prisvärda e-learning lösningar.

Den levererade lösningen blev mycket uppskattad av både oss på Italic samt hos slutkunden. Vi kan varmt rekommendera Maria Jonsson och Crearo Utveckling AB som en mycket kompetent och flexibel leverantör av skräddarsydda e-learning lösningar”

Lars Sjöberg
VD Italic AB
www.italic.se

Filmpool Nord AB

Filmpool Nord ABReferens

“Filmpool Nord kontaktade Maria Jonsson på Crearo Utveckling i ett initialt läge vad gäller utveckling av Filmpool Nord Play: en idé vi hade om ett digitalt visningsfönster för all den film som vi samproducerat för att öka tillgängligheten. 

Maria var behjälplig med att sortera och organisera arbetsprocessen via ett flertal workshops så att vi själva faktiskt förstod vad vi skulle och ville göra med Filmpool Nord Play. Antalet intressenter och målgrupper är många, såväl internt som externt.  Maria var lyhörd men styrde samtidigt våra interna workshops så att processen hela tiden gick framåt.

Resultatet har hjälpt oss att tydliggöra fokus för denna utvecklingssatsning, att lyfta de starka argumenten så att vi kunnat särskilja dem från intern motivbild. Det processflöde som blev slutresultatet har vi nyttjat som illustration av projektet vid möte med potentiella samarbetspartners och finansiärer.

 Trots att Maria inte är sakkunnig i vår bransch fungerande det bra att samarbeta. För oss var det t o m en fördel då vi i ett tidigt skede fick de externa, utifrån kommande frågorna. Vi kan varmt rekommendera Crearo Utveckling till liknande uppdrag. “

Susann Jonsson

VD Filmpool Nord AB
www.filmpoolnord.se