Norrbottens Läns Landsting (NLL)

Miljöutbildning

Behov: NLL behövde utbilda samtliga chefer och annan utvald personal i vilket miljöarbete som bedrivs inom landstinget och vilket ansvar chefer och medarbetare har.

Lösning: Uppdraget startade med syftet att producera tre separata målgruppsanpassade miljöutbildningar för utvalda divisioner i landstinget. Under projektets gång omarbetades uppdraget till att istället bli en sammanhållande utbildning för tänkta divisioner.

Utbildningen ”Allt ska hålla i längden”  innehåller bl.a. en introduktion där miljön ur ett globalt perspektiv tas upp, en video med folkhälsorådet, landstingets miljöpolicy, tre fokusområden för miljö, ledningens ansvar, lagar och förordningar, miljöpriset mm. Efter varje modul finns övningsuppgifter och sist av allt ett kunskapstest.

Längd: ca 60 min.

Läs referens. 

<—Tillbaka