Kalix Tele 24 AB

Engelskautbildning

Behov: Kalix Tele24 ville höja kompetensen i engelska för sina telefonister och valde att göra det via eLearning för att på ett effektivt sätt kunna nå ut med utbildningen till alla som behövde den.

Lösning: Jag byggde tillsammans med ett annat utbildningsbolag Tanner Rodriguez Language Communication Training två separata kurser. En kurs i grundläggande bemötande och en kurs i lite mer avancerad engelska. Kurserna tar upp vanliga språkliga missförstånd, kulturella språkliga tips, inspelade scenarion ur en telefonists vardag på engelska, hur man hanterar klagomål och upprörda kunder, hörövningar och ett avslutande test efter varje kurs mm. Röstinspelningar på både engelska och svenska.

Längd: ca 30 min/kurs

Läs referens. 

<— Tillbaka