Tieto Sweden AB

Utbildning i E-handelsportal

Behov: Tieto ville stötta sina leverantörer i hur de ska använda Tietos E-handelsportal för elektronisk handel och samtidigt nyttja samma utbildning för internt bruk.

Lösning: En helt kundunik eLearning som gick igenom alla funktioner som leverantörer bör känna till. Det gjordes med hjälp av inspelade sekvenser med röstinspelning, text och bilder, viss animering, ett klickbart processflöde som beskriver hela arbetsflödet från order till faktura etc.

Längd ca 60 min.

Läs referens. 

<– Tillbaka