Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & Asperger (AST)

 

Brottsofferjouren Luleå driver ett pilotprojekt under namnet ”Unga i rättsprocessen + ADHD, ADD & Asperger” under perioden 2016-2018.

Projektets mål är att unga personer med ADHD, ADD och Asperger ska få sina demokratiska rättigheter tillgodosedda genom anpassat och rättssäkert bemötande vid förhör och rättegångar samtidigt som polis, åklagare, advokater m.fl får en mer rättvisande bild av vad som skett.

Projektet kommer att ta fram en metodhandbok, en handledning för lokala jourer och en webbutbildning. Materialet ska vara en vägledning när brottsofferjourerna i Sverige genomför utbildning för rättsprocessens aktörer om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och för pedagoger om reaktioner av att ha utsatts för brott, bevittnad brott och risk för kriminalitet samt kunskap om rättssystemet.

Brottsofferjouren Sverige är samverkanspart och tar över projektet efter tre år. Projektet finansieras av Arvsfonden. Utbildningsmaterialet kommer genom Brottsofferjouren Sverige att erbjudas samtliga brottsofferjourer i Sverige.

Crearo Utveckling har fått äran och det spännande uppdraget att planera och producera en webbaserad utbildning för rättsväsendet och för skolan.