First Card

Utbildning i kontering och attestering av utlägg

Uppdrag: eBuilders kund Nordea behövde för First Cards räkning utbildning kring eBuilders molntjänst inom Kontering & attestering av utlägg vid tjänsteresor via företagskort.

Resultat: 2 målgruppsanpassade och kundunika eLearningutbildningar där varje funktion i systemet grundligt visas m.h.a inspelade filmer, text och tal.

Längd ca 30 min/kurs

(Uppdraget utfördes via eBuilder AB)

Scania

Utbildning i kontering och attestering av utlägg

Uppdrag: eBuilders kund Scania behövde utbildning kring eBuilders molntjänst inom registrering av reseorder/reseräkning samt attestering vid tjänsteresor via företagskort.

Resultat: 2 målgruppsanpassade och kundunika eLearningutbildningar där varje funktion i systemet/tjänsten grundligt visas m.h.a inspelade filmer, text och tal. Det blev en utbildning för Resenärer och en för Attestanter.

Längd ca 30 min/kurs

(Uppdraget utfördes via eBuilder AB)

eBuilder AB

Utbildning i orderhantering via webbtjänsten Web EDI.

Uppdrag: Leverantörer till eBuilders kund VGR (Västra Götalandsregionen) behövde utbildning i e-handelstjänsten Web EDI som behandlar ordrar, fakturor mm. 

Resultat: 1 målgruppsanpassad eLearning-applikation där varje funktion i systemet/tjänsten grundligt visas m.h.a inspelade filmer, text och tal.

Längd ca 40 min

(Uppdraget utfördes via eBuilder AB)

Läs referens. 

<— Tillbaka