En mycket glädjande nyhet! Vi har under hösten 2015 tecknat ett samarbetsavtal med EVRY Healthcare Solution AB som innebär att EVRY nu kan utöka sin produktportfölj med eLearning som ny tjänst. Crearo Utveckling AB kommer att ansvara för produktionen av alla eLearning-uppdrag till EVRYs befintliga och nya kunder.

Läs mer om samarbetet i Affärer i Norr.

Tack EVRY Healthcare Solution AB för förtroendet!