Sedan en tid tillbaka har vi arbetat med att göra om företagets webbplats helt och hållet från grunden för att få en modernare design med mer utvecklingsmöjligheter och fokus på kärnverksamheten, eLearning.  Framöver kan du följa vad som händer i företaget via nyhetsinlägg och andra blogginlägg som läggs ut lite då och då.

Du kan även fortsätta att följa företaget på Facebook där lite annan typ av information kommer att läggas.

Stort tack för kreativa och bra råd från LÅ Webbyrå i Luleå kring design och för att ni löste mina tekniska funderingar smidigt.

Ett lika stort tack till Aspiration AB och Catharina Erlandsson för korrekturläsning och mycket bra och insiktsfulla råd kring texterna.