Under årets första vecka är det extra roligt att kunna meddela att det nu är klart att Luleå kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen, väljer Crearo Utveckling AB för att producera en eLearning för vikarier till Förskolan. Arbetet kommer att pågå under våren 2017 med start i januari.

Det ska bli väldigt roligt att få sätta sig in detta utbildningsområde och få förmånen att ta fram en helt målgruppsanpassad webbaserad utbildning som möjliggör att alla vikarier i Förskolan känner sig trygga på sin nya arbetsplats.

Utbildningen kommer bl.a. att innehålla information om administrativa rutiner, ge en bild av kommunens organisation och ge en bra förståelse för vad arbetet som vikarie på en Förskola innebär.

Tack Barn- och Utbildningsförvaltningen på Luleå kommun för förtroendet!