Det är nu klart att Crearo Utveckling AB ingår partnerskap med eLearning-företaget TicTac Interactive AB. TicTac Interactive är nordens ledande aktör inom digitalt lärande och har en bred kundportfölj inom såväl offentlig som privat marknad. Syftet med samarbetet är att utveckla goda gemensamma affärer och möjliggöra ökad tillväxt i respektive bolag.

Mer information om samarbetet kommer framöver.