Foto: Anna Holmberg

Det är roligt när mina samarbetspartners uppmärksammas i media.

Blamorama Productions som drivs av Ingrid Fridesjö i Luleå blir här intervjuad i en artikel av Norrbottens Affärer efter att ha hållit en pitch om sitt företag under NMW-veckan i Luleå. Grattis Ingrid!!

Vi samarbetar i ett pilotprojekt för Brottsofferjouren Luleå och arbetet pågår nu för fullt.

Brottsofferjouren Luleås pilotprojekt går under namnet ”Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & Asperger (AST)” och pågår under åren 2016-2018 som jag tidigare skrivit om här. Projektet finansieras av Arvsfonden.

Syftet med pilotprojektet är att unga med dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska få sina demokratiska rättigheter tillgodosedda genom anpassat och rättssäkert bemötande vid förhör och rättegångar.  Rättsväsendet och skolan ska även få kunskap om reaktioner hos unga med dessa NPF i samband med att de har utsatts för, bevittnat eller begått brott.

Mitt uppdrag i projektet är producera en webbaserad utbildning riktad till rättsväsendet och en motsvarande till lärare och specialpedagoger till skolan på gymnasienivå. Blamorama Productions ansvarar för de videoinslag som ska ingå i utbildningen. I uppdraget ingår även kommunikationsföretaget Plan Sju i Luleå med Gunnel Vidén som bl.a. tar fram en metodhandbok i ämnet.

Eftersom detta är ett pilotprojekt får vi själva utbilda oss under projektets gång på de utbildningsdagar som projektet skapar riktade till rättsväsendet och skolan. Webbutbildningen och handboken bygger därmed på senaste forskningen.

Resultatet av projektet ägs av Brottsofferjouren Sverige som kommer att tillgängliggöra materialet till nationell nivå. Spännande!